ကိုးခန္းပ်ိဳ႕

ရထားေစာင့္ခ်ဳပ္ ရွင္မအုပ္သည္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မူ ရွင့္ေၾကာင့္ဟူ၍

မည္သူမည္ဝါ ျပစ္ဆာမဆို

လွကုသိုလ္ႏွင့္ မျပိဳမကြဲ ရွင့္ထံျမဲ၏။

ထြတ္ကဲစိုးျခံဳ ရွင္မတံုလည္း

တစံုတခု ငါတို႔မႈေၾကာင့္

ကယူကယင္ ေလာင္လင္ညွိဳးခ်ံဳး

ႏွလံုးဆင္းရဲ ထိပါးရွဲ၏။

မကြဲမခြ်တ္ ညီညြတ္ခ်င္းရာ

ႏိႈင္းပမာေသာ္ ၾကာလည္းေရျဖင့္

လန္းလန္းပြင့္သို႔ ေရလည္းၾကာျဖင့္

ရႊန္းရႊန္းတင့္သို႔ ရွင္ႏွင့္ငါတို႔

မခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္း သူေတာ္ခ်င္းျဖင့္

သီတင္းရတနာ တန္ဆာဆင္ယင္

သဘင္တပြဲ သူအံ့အဲ၏။

႐ွင္မဟာရ႒သာရ ေရးသားစီရင္ခဲ့တဲ့ ကိုးခန္းပ်ိဳ႕မွာ တစ္စံုတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ သဘင္တစ္ပြဲ မဟုတ္ပါ။ ရွင္မဟာတစ္ဌေခတ္ေရာက္ေနၿပီ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာ

Cancer Foods ကင်ဆာအတွက် အစားအစာ

Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ