ျပားျပီးေပ်ာက္ရေတာ့မည့္ သတ္ပံုေလာ

သူတပါးနင္းေနၾကသည့္ ေျခဘဝါးေအာက္တြင္ ျပားျပီးေပ်ာက္ရေတာ့မည္ေလာ ျမန္မာျပည္ နင္းျပားဘြဲ႔ ေလးခ်ိဳးၾကီး

သူတပါးနင္းေနၾကသည့္ - သူတစ္ပါးနင္းေနၾကသည့္ မဟုတ္။

ကြ်န္သေပါက္တမွ်သူငါၾကံဳ - ကြ်န္သေပါက္တစ္မွ်သူငါၾကံဳ မဟုတ္။

ျပည္တနယ္ႏိုင္ငံေဝးဆီက အေမြးမွာ ထူဗလဗြာႏွင့္ - ျပည္တစ္နယ္ႏိုင္ငံေဝးဆီက အေမြးမွာ ထူဗလဗြာႏွင့္ မဟုတ္။

ဗမာမလူသာေအာင္ ေနရာတကာမွာမ်ားရာမွ - ဗမာမလူသာေအာင္ ေနရာတစ္ကာမွာမ်ားရာမွ မဟုတ္။

ဇာတ္တျဖာ ပတ္ကာပိုးပါလို႔ - ဇာတ္တစ္ျဖာ ပတ္ကာပိုးပါလို႔ မဟုတ္။

ေဘးက တေငြ႔ငြ႔ တျဖည္းျဖည္းေတြ႔ရမွာမို႔ - ေဘးက တစ္ေငြ႔ငြ႔ တစ္ျဖည္းျဖည္းေတြ႔ရမွာမို႔ မဟုတ္။

တို႔ဗမာ ျမိဳင္တိုင္းရယ္ နယ္တကာ၌ - တို႔ဗမာ ျမိဳင္တိုင္းရယ္ နယ္တစ္ကာ၌ မဟုတ္။

ရက္စက္သူ မ်က္ႏွာျဖဴတသင္းတို႔မွာ - ရက္စက္သူ မ်က္ႏွာျဖဴတစ္သင္းတို႔မွာ မဟုတ္။

ျပည္ျမန္မာတခြင္မွာ - ျပည္ျမန္မာတစ္ခြင္မွာ မဟုတ္။

တကဲ့အခ်က္ ရွက္ဖြယ္ရာကိုေစာ - တစ္ကဲ့အခ်က္ ရွက္ဖြယ္ရာကိုေစာ မဟုတ္။

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းထက္ သာတယ္ထင္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစာသတ္ပံု ျပားျပီးေပ်ာက္ရေတာ့မည္ေလာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

၃ဝ-၁၂-၂ဝ၁၇

၃၀-၁၂-၂၀၂၀

Comments

Popular posts from this blog

Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာ

Water poisoning ရေအဆိပ်သင့်ခြင်း

Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ