ဆက်ရက် နှင့် ချိုးငှက်

အရင်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ဇရက်လေလား ဂျိုးလေလားလို့ရေးထားတယ်။ သတ်ပုံမှန်က ဆက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချိုးငှက်လို့က မှန်တယ်။

ဆက်

ကုတ် (ဂုတ်) ဆက်နာသည်

ဆက် (ဇက်) ကြောတင်းသည်

ဆက်၍ပြောပါ

ဆက်ကပ်သည်

ဆက်ကမ်းသည်

ဆက်ခံစိုးစံသည်

ဆက်စပ်

ဆက်ဆံပေါင်းသင်းသည်

ဆက်ဆက်ကြွပါ

ဆက်တိုက်လုပ်သည်

ဆက်ရက်ငှက်

ဆက်လက်ပြုလုပ်သည်

ဆက်ကြေး

ဆက်နွှယ်နေသည်

အဆက်အနွယ်

ချိုး

ကျိုးအောင်ချိုးသည်

ချိုးကပ် 

ချိုးကူ 

ချိုးချိုးချက်ချက်

ချိုးခြေရာမြက်

ချိုးငှက်

ချိုးစာကောက်မြက်

ချိုးနှိမ် 

ချိုးပိန်တူးငှက်

ချိုးဖျက် 

ချိုးမှုတ် 

ချိုးရေသုံးရေ

ချိုးလင်းပြာ

ချိုးလည်ပြောက်

ချိုးသိမ်းငှက်

ထမင်းချိုး 

ရေချိုး

ဒေါက်တာတင့်ဆွေ

Comments

Popular posts from this blog

Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာ

Water poisoning ရေအဆိပ်သင့်ခြင်း

Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ