တစိမ့်စိမ့် တသိမ့်သိမ့်


မိုးတစိမ့်စိမ့်ရွာ (ဖြူသီ) https://www.youtube.com/watch?v=ZVdMuBQhCyc

တသိမ့်သိမ့်သူ (စိုးစန္ဒာထွန်း) https://www.youtube.com/watch?v=8E3dP8Z4qCA 

မိုးတစိမ့်စိမ့်ရွာ သည် မိုး(တစ်)စိမ့်စိမ့်ရွာ မဟုတ်။

တသိမ့်သိမ့်သူ သည် (တစ်)သိမ့်သိမ့်သူ မဟုတ်။

ဒေါက်တာတင့်ဆွေ

Comments

Popular posts from this blog

Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာ

Cancer Foods ကင်ဆာအတွက် အစားအစာ

Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ